مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 265

تلگرام نوشته - 265

2016-08-20

محلات پدیده ای در شهرسازی و شهرداری آخر هفته توفیق داشتم و برای اولین بار به شهر اراک و شهر محلات رفتم. چیزی که برایم بسیار جالب بود معماری شهری محلات بود. شهری بسیار زیبا، تمیز، مرتب، با هوایی خوش و به نظر سازمان‌دهی شده. برای من که موجب بهت و حیرت بود و جداً می‌توانم ادعا کنم که از نظر برنامه ریزی و مدیریت شهری خیلی از شهرهای اروپایی کم نداشت و قابل رقابت بود. هوای آن در مرداد ماه نیز بسیار خوب و دل انگیز بود ولی ساکنان آن از هوای آن در اردیبهشت تعریف می‌کنند. شغل مردم آنجا عمدتاً یا معادن سنگ است یا پرورش گل و گیاه. با توجه به فاصله کم آن از شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان و اراک و وجوده جاده‌های خوب و اتوبانی، سفر به این شهر را به همه توصیه می‌کنم. این موارد به آدمی دلگرمی می‌دهد که در گوشه و کنار کشور مان نیز مردم و شهرداران با سلیقه و خوش ذوقی هستند که به نمای شهر و شهرسازی بها داده‌اند و نگذاشته‌اند که شهرشان به حال و روز دیگر شهرهایمان بیفتد. https://telegram.me/ali_sarzaeem