مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 238

تلگرام نوشته - 238

2016-08-08

نکته دیگری که دوست خوبم دکتر محمد کریمی اشاره کرد موضوعی است که به صورت آماری در بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده شده و آن این است که وقتی فرزند یک خانواده پسر است خانواده تلاش بیشتری برای کسب درآمد می کند. این قضیه در بسیاری از کشورهای دنیا تایید آماری شده و فرضیات مختلفی برای تبیین آن مطرح شده که رایج ترین آن تبعیض پسردوستی است. ایشان و دکتر حسین عباسی از دوستان خوبم در آمریکا این موضوع را برای ایران بررسی کردند و ظاهرا به شواهد معکوسی رسیده اند و فرضیه ای که مطرح کرده اند اثر خرید جهاز است. البته چون داده مستقلی در مورد هزینه جهاز وجود ندارد اثبات قطعی این مسئله قدری سخت و دشوار است. این هم مقاله اش