مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 236

تلگرام نوشته - 236

2016-08-08

دیروز با دوست خوبم دکتر محمد کریمی صحبت می کردم تز دکترایش در مورد اثرات رفاهی پرداخت یارانه توسط احمدی نژاد بوده است. یک نکته جالب در صحبتش این بود که طبق محاسباتی که انجام داده اگر این طرح می خواست به لحاظ مالی مستقل باشد یعنی منابعش صرفاً از محل درآمدهایش تامین شود رقم یارانه برای هر نفر حدود 10 هزار تومان می شد. این هم مقاله اش