مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 216

تلگرام نوشته - 216

2016-07-20

سلسله مطالب سوغات فرنگ: مقدمه از این پس طی سلسله مطالبی، خاطرات، آموزه‌ها و نکات جالبی که از اقامت کوتاه مدت خود در دیار غربت اندوختم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. پیش از این مجموعه نوشته‌هایی با عنوان میلان‌نامه، بروکسل‌نامه و تورین‌نامه در وبلاگم منتشر کردم که در صفحه اول صفحه شخصی‌ام در اینترنت موجود است. تذکر پایانی همه نوشته‌های من در این سری این جمله است: ما بدیهای ایران را بزرگنمایی و بدیهای اروپا را کوچک نمایی و خوبیهای آنجا را بزرگنمایی و خوبیهای ایران را کوچک نمایی می‌کنیم. از کشورهای توسعه یافته حتما چیزهایی را باید بیاموزیم ولی کشور خود را دست‌کم نگیریم.