مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 193

تلگرام نوشته - 193

2016-07-09

توسعه شرط رقابت فکری توفیق تمدن غرب در تحقق توسعه را نمی‌توان به سادگی و مستقیماً به سبک زندگی ربط داد و مثلاً گفت که چون آزادی پوشش دارند پس توسعه اقتصادی بهتری دارند. به اعتقاد من آوردگاه میان سبک زندگی اسلامی و غربی، هم اکنون نابرابر است زیرا انسانها به صورت طبیعی چنین گرایش دارند که هر کس در توسعه اقتصادی موفق‌تر بوده حتماً در سبک زندگی هم درست‌تر فکر می‌کند. اگرچه رابطه منطقی بین این دو برقرار نیست اما انسانها یک پل روانشناختی بین آنها می‌زنند. به اعتقاد من تا وقتی که کشورهای اسلامی توسعه نیابند این آوردگاه برابر نمی‌شود و ما (به صورت جمعی) با ذهنی بی‌طرف و بدون سوگیری نمی‌توانیم نسبت به موضوع قضاوت کنیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem