مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 154

تلگرام نوشته - 154

2016-06-07

نظر یکی از خوانندگان : با عرض سلام و احترام فرصتی پیدا شد تا پیرامون کتاب" بینش اقتصادی برای همه " دریافتهای خودم را عرضه نمایم. امیدوارم که مفید باشد: - ذهنیت بخشی مهمترین شاخصه این کتاب است. خواننده با مطالعه این کتاب ضمن مواجهه با مثال های متعدد و ملموس در زمینه های اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و... به طور نامحسوسی ذهنیت منطقی در زمینه نحوه مواجهه با این پدیده ها پیدا می کند که می تواند از این توانایی ها در زندگی بهره ببرد. - پرسش هایی که برای اندیشیدن در ابتدای هر فصل مطرح می شود حقیقتا فتح باب مناسب و منطقی برای مطالعه آن فصل است و به نظر می رسد اگر خواننده تاملی در این پرسش ها داشته باشد دریافت مناسب تری از موضوعات مطروحه خواهد داشت. - به نظر می رسد اگر در پایان هر فصل اصول موضوعه قابل طرحی که در علم اقتصاد مطرح است و برای خواننده قابل فهم است ارائه گردد به طوری که پرسش های ابتدای فصل بر اساس آن اصول موضوع قابل پاسخگویی باشد می تواند بحث های هر فصل را به نحو تمام و کمال به پایان رساند. -بعد از اینکه نظرات استاد ملکیان را در باب این کتاب مطالعه نمودم در یافتم که دغدغه هایی که در حین مطالعه کتاب به ذهنم می رسید ایشان به نحو منطقی و فلسفی و به شکل قدرتمندی بر آفتاب افکنده و آن موضوع عقلانیت در اقتصاد است. به نظرم در این زمینه تعریف جامعی در زمینه عقلانیت در اقتصاد عنوان شود تا ذهنیت خواننده در این زمینه به نحو هدایت شده ای شکل یابد. -به هر حال جای چنین کتاب هایی در حوزه اقتصاد و نیز در سایر رشته های علمی خالی است و به نظر می رسد تدوین چنین آثاری تاثیرات فراونی در جامعه خواهد گذاشت و امیدواریم دیگر آثاری که با رویکردی اینچنینی در دست تدوین است مورد بهره داری مناسب تری قرار گیرد. با احترام