مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 145

تلگرام نوشته - 145

2016-05-31

مصطفي ملكيان،عباس عبدي و علي سر زعيم در رونمايي از كتاب «بينش اقتصادي براي همه» دولت‌گرايي بر ذهنيت روشنفكران ما غلبه دارد روزنامه اعتماد، 11 خرداد 1395 http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=45032 آشنايي تحليل گران و روشنفكران ايراني با اقتصاد بسيار اندك است. عمده نظريه پردازان ايراني يا فلسفه خوانده‌اند، يا علوم سياسي يا علوم اجتماعي. عموما جامعه كتابخوان ما چندان به مباحث اقتصادي نمي‌پردازند و براي اين خلأ دلايل متفاوتي مي‌توان برشمرد. يكي هم قطعا اين است كه كتاب‌هاي اقتصادي عمدتا به زبان رياضي نگاشته شده‌اند و همين باعث شده بر خلاف ساير آثار حوزه‌هاي علوم انساني كمتر كسي سراغ آثار اقتصادي برود. نگارش آثاري اقتصادي كه ضمن رعايت اصول علمي و پژوهشي براي عموم جامعه كتابخوان هم قابل استفاده باشند، از اين حيث حايز اهميت است. علي سرزعيم، تحليل‌گر اقتصادي و فارغ‌التحصيل اين رشته در سال گذشته دو كتاب نوشته يكي با عنوان تحليل اقتصادي براي همه و ديگري با نام بينش اقتصادي براي همه. او در اين آثار كوشيده مفاهيم اصلي و عمومي شاخه‌هاي اصلي اقتصاد يعني اقتصاد كلان و خرد را به زباني ساده و با ارايه مثال‌هاي فراوان و قابل فهم بيان كند. استقبال مصطفي ملكيان، استاد فلسفه و روان‌شناسي و عباس عبدي ،پ‍ژوهشگر اجتماعي و تحليل‌گر سياسي از اين آثار نشان‌دهنده آن است كه اين آثار در نيل به هدف موفق بوده‌اند. عصر روز يكشنبه نهم خردادماه كارگزاري بانك كشاورزي ميزبان برگزاري نشستي بود با حضور مصطفي ملكيان، عباس عبدي و علي سرزعيم درباره كتاب بينش اقتصادي براي همه كه روايتي از آن از نظر مي‌گذرد: ضرورت اقتصاد به زبان ساده علي سرزعيم پژوهشگر اقتصادي درباره كتاب من به شش نكته اشاره مي‌كنم. نخست اينكه كتاب «بينش اقتصادي در راستاي پروژه اقتصاد براي همه» در پنج جلد تدوين شده كه جلد نخست آن با عنوان تحليل اقتصادي منتشر شده است. جلد سوم نيز فايننس براي همه است كه تا حدودي نگارش يافته است. دليل كار كردن روي اين پروژه اين است كه حس كردم لازم است مفاهيم اقتصادي براي عموم جامعه گفته شود. ضمن آنكه به دليل تجربيات فراوان در زمينه نگارش مطالب مطبوعاتي حس كردم كه توانايي صحبت كردن با توده مردم را دارم. البته در زمينه تخصص اقتصاد، بسياري توانايي بيشتري از من دارند، اما به دليل تجربه مطبوعاتي توانايي ارتباط با مخاطب عام را دارم. اما ضرورت ساده‌نويسي در اقتصاد چيست؟ پل كروگمن مي‌گويد: كساني كه پيچيدگي‌هاي مسائل اجتماعي و اقتصادي را مي‌فهمند، آن را به زبان ساده بيان نكنند، كساني با مردم صحبت مي‌كنند كه آن پيچيدگي‌ها را نمي‌فهمند و مسائل را ساده مي‌بينند و اسم اين افراد پوپوليست است و در نتيجه پوپوليسم بر جامعه حاكم مي‌شود. بنابراين ضرورت دارد كساني كه به مباحث تخصصي آشنا هستند، با جامعه صحبت و با آن ارتباط برقرار كنند. ما هزينه حاكم شدن پوپوليسم بر جامعه را در ١٠سال گذشته پرداختيم و حس مي‌كنم اين مساله تمام نشده و پوپوليست‌هاي ديگر با قيافه‌هاي ديگر و برندهاي ديگر در راه هستند. بنابراين اين ضرورت انكارناپذير است كه جامعه را با پيچيدگي‌هاي مباحث اقتصادي و اجتماعي آشنا كنيم. چرا اقتصاد براي همه مهم است؟