مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1142

تلگرام نوشته - 1142

2017-05-10

دکتر فردین علیخواه از دوستان فرهیخته من است که جامعه شناسی را برای به کارگیری در زندگی روزمره خوانده و به جای آنکه مثل برخی اساتید دانشگاه خود را به مقاله های آکادمیک که فقط برای ارتقای دانشگاهی به درد می خورند محدود کند تلاش می کند از این رشته دانشگاهی لذت ببرد و آن را به عینکی برای نگاه به تحولات جامعه تبدیل کند. البته روشن است که جهتگیری خود را در نگاه به قضایا دارد. این هم نمونه ای از نوشته هایش