مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 114

تلگرام نوشته - 114

2016-05-02

با فرا رسیدن بهار کتاب و نمایشگاه کتاب، کتابهای پیشنهادی من به قرار زیر است. لازم به ذکر است که بیشتر این کتابها را قبلا در رسانه های مختلف معرفی کرده ام و معرفی آنها در سایت شخصی من به آدرس www.sarzaeem.ir موجود است: اقتصاد 1. اقتصاد برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه 2. بینش اقتصادی برای همه، علی سرزعیم، انتشارات ترمه 3. اقتصاد نابهنجاری های اقتصادی، نشر نی 4. تبهکاران اقتصادی، ترجمه دکتر قبادی، نگاه معاصر توسعه 1. اقتصاد فقیر، دنیای اقتصاد 2. راه دیگر، دو سوتو سیاست خارجی 3. چین، کیسینجر 4. فلسطینی آواره، سیاست داخلی 1. ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، عجم اوغلو و رابینسون، انتشاران کویر 2. ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی، بارینگتون مور، ترجمه دکتر بشیریه 3. چرا ملت ها شکست می خورند؟ عجم اوغلو و رابینسون دین 5. در محضر علامه طباطبایی 6. جانشینی پیامبر، آستان قدس 7. مکتب در مسیر تحول 8. نخستین اندیشه های شیعی، نشر فرزان روز فلسفه 1. فلسفه ای برای زندگی 2. ویتگنشتاین و حکمت، ترجمه دکتر مالک حسینی، نشر هرمس 3. عدالت، مایکل ساندل رمان 1. درمان شوپنهاور 2. وقتی نیچه گریست روانشناسی عصر تبلیغات، ترجمه دکتر سید امامی، انتشارات سروش روانشناسی تصمیم گیری 1. مدیران و چالشهای تصمیم گیری 2. نابخردیهای پیش بینی پذیر 3. جنبه های مثبت بی منطق بودن https://telegram.me/ali_sarzaeem