مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 112

تلگرام نوشته - 112

2016-05-01

نوشته دکتر علی ابراهیم نژاد، دانش آموخته فاینانس از بوستون کالج پیرامون کتاب بینش اقتصادی برای همه: "در کشور ما شکاف بزرگی میان آنچه در کتابهای درسی و دانشگاه ها تدریس می شود با مسائل و پدیده هایی که به صورت روزانه در زندگی با آن ها درگیر هستیم وجود دارد که این کتاب قدم ارزشمندی در راستای پرکردن این شکاف است. مطالعه این کتاب به درستی این حس را به خواننده منتقل می کند که اقتصاد علمی مفید و ابزاری توانمند برای تحلیل پدیده های واقعی و ملموس زندگی ماست"