مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1067

تلگرام نوشته - 1067

2017-04-26

پوپولیسم صنعتی یک شاخص پوپولیسم ساده کردن مسئله و دادن راه حلهای ساده و دم دستی برای مسائل پیچیده و دشوار است. مشکل بیکاری داریم و صنعت ما با مشکل روبروست. چه کار کنیم؟ خوب روشن است! همه مشکل را به گردن قاچاق بیاندازیم و بگوییم اگر مشکل قاچاق حل شود هم مشکل صنعت و هم مشکل اشتغال حل خواهد شد. در نگاه اول خیلی هم جالب است اما مشکل این است که فقط در نگاه اول خیلی جالب است و وقتی کمی به این راه حل فکر کنی می‏بینی که مسئله به این راحتی ها هم که به نظر می رسد نیست و قاچاق یک مسئله امنیتی و سیاسی نیست بلکه یک مسئله اقتصادی است و مشکل جای دیگری است. مشکل پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت تمام شده در مقایسه با دیگر رقبای جهانی راه حلهای سختی را طلب می کند که چون نمی خواهیم به آنها فکر کنیم تلاش می کنیم از رقابت فرار کنیم. برخی بنگاه‏های ما حتماً باید ورشکسته شوند، برخی بنگاه ها باید حتماً با هم ادغام شوند تا بتوانند قدرت رقابت یابند، برخی باید شریک خارجی بگیرند، برخی باید به طور خاص و مشروط و محدود حمایت شوند، بنگاه ها باید برونگرا شوند و فلسفه وجودی خود را تنها در درون مرزها تعریف نکنند. البته وقتی نخواهیم این کارهای سخت را انجام دهیم به دنبال راه حلهای (به ظاهر) آسان و دم دستی می گردیم و مردم را بی دلیل امیدوار می کنیم. وقتی هم به اهرمهای اجبارآمیز برای مقابله با یک مسئله اقتصادی متوسل می‏شویم مسئله پیچیده‏تر می‏شود. مثلا اگر مبارزه با قاچاق تشدید شود و وجود کالای خارجی در داخل کمیاب شود، قیمت آن در بازار داخل بالا خواهد رفت و همین امر انگیزه قاچاق آن را بیشتر خواهد نمود. تفصیل این موضوع در نوشته ما و حمایت گرایی در تجارت خارجی آمده که لینک آن در ادامه می‏آید. http://www.sarzaeem.ir/fa/jornals/others/1540-%D9%8Cwe-protectionist