مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1066

تلگرام نوشته - 1066

2017-04-25

برنامه یا برنامه نمایی! مسئله این است آقای رئیسی: «برخی از دولت‌ها پیش از ‌آغاز کار بسیاری از مشکلات را ناشی از ضعف مدیریت تلقی می‌کردند، اما وقتی کار خود را آغاز کردند، عیوب را ناشی از مشکل سوم یعنی تحریم‌ها دانستند. درصورتیکه اگر اقتصاد ضعیف نداشته باشیم، هم ساختارها اصلاح می‌شود و هم مقابل تحریم‌ها و تهدیدها مقاوم می‌شویم و هم در کسب و کار مردم رونق ایجاد خواهد شد». منبع: http://alef.ir/vdchwxnkx23n-md.tft2.html?463593 یک مفهومی در منطق هست به نام این همانی یعنی مفهومی گفته می‏شود و برای توضیح آن عبارتی آورده می شود که هیچ توضیح اضافه ای در بر ندارد و صرفاً تکرار همان مفهوم قبلی است. جمله فوق از این زاویه جالب توجه است. اگر اقتصاد ضعیف نداشته باشیم یعنی ساختارها درست باشد و در برابر تحریم ها و تهدیدها مقاوم باشد و کسب و کارها رونق داشته باشند. جمع اینها همان ضعیف نبودن اقتصاد است. به جای توصیف اقتصاد ضعیف باید گفت که چطور اقتصاد ضعیف نداشته باشیم؟ این چیزی است که در سخن آقایان غایب است و آن چه که مطرح می کنند بیش از آن که برنامه باشد یک «برنامه نما» است. مراقب باشیم تا در این وانفسای هیاهو «برنامه‏نما» ها را به جای «برنامه» به مردم القا نکنند. (برنامه نما با الهام از واژه محبوب روشنفکرنما، ورزشکار نما، تماشاگرنما، هنرمندنما و ... ساخته شده است????). https://telegram.me/ali_sarzaeem