مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1055

تلگرام نوشته - 1055

2017-04-22

اقتصاد و ارتباطات؟ یکی از دانش آموختگان ارتباطات پیام داده که مباحث ارتباطات سیاسی چه ربطی به یک فرد تحصیل کرده در اقتصاد دارد؟ پاسخ من این است که اولاً باید دید حرف بدردبخوری زده یا نه، تکیه بر تحصیلات صرفاً احتمال درست بودن دیدگاه‏ها را بیشتر می‏کند و بهتر است اگر نقدی هست به محتوای منتشرشده وارد گردد. ثانیاً باید عرض کنم که من از سالها قبل به موضوع اقناع علاقه‏مند شدم و مدتها در این حوزه مطالعه می‏کردم و این شانس را داشتم که سربازی‏ام را در مرکز تحقیقات صداوسیما سپری کنم که کتابخانه آن بهشت تحقیقاتی از این دست است و من از آن فرصت خیلی بهره بردم. ثالثاً علم اقتصاد به شدت به حوزه اقناع و ارتباطات نزدیک شده است. حوزه اقتصاد رفتاری راه را برای پیوند روانشناسی اجتماعی و اقتصاد خرد باز کرده است و امروزه بخشی از اقتصاددانان معروف جهان روی اقناع و تاثیرات آن در رفتارهای اقتصادی تحقیق می‏کنند. به عنوان مثال سیلابس درسی که یکی از اقتصاددانان مطرح به نام اشلایفر در هاروارد ارائه می‏کند را نگاه کنید. بسیاری از منابع آن مربوط به حوزه ارتباطات و روان شناسی اجتماعی است.این سیلابس در ادامه می آید.