مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1051

تلگرام نوشته - 1051

2017-04-20

مفهوم کشش در تبلیغات سیاسی و مذهبی در اقتصاد خرد مفهومی است به نام کشش یا الاستیسیته (elasticity). مقصود از کشش قیمتی تقاضا این است که اگر قیمت کالایی 10 درصد گران شود تقاضای آن چقدر کاهش می یابد. اگر تقاضا کمتر از 10 درصد کاهش یابد گفته می شود که تقاضا بی کشش است و اگر تقاضا بیش از 10 درصد کاهش یابد گفته می شود تقاضا پرکشش است. در عرصه انتخابات هم همین مفهوم کاربرد دارد. یک وعده چقدر ‏می تواند رای با خود بیاورد. معمولا وعده ها اگر دروغ و پوشالی نباشد برنده و بازنده خواهد داشت. آن وقت مسئله این است که کشش هواداری بازندگان و برندگان چگونه است؟ آیا بازندگان به صرف آن زیان از هواداری منصرف می شوند و یا برندگان از آن وعده به رای دادن به آن کاندیدا متمایل خواهند شد؟ در مورد تبلیغات سیاسی خارج از انتخابات هم همین مفهوم مطرح است. حکومت تلاش می کند تا طرفداران خود را افزایش و مخالفان خود را کاهش دهد این هم جذب حداکثری و دفع حداقلی و یا استراتژی تبدیل معاند به مخالف و ... است. آن وقت سوال این است که در مورد هر بخش از کشور کشش حمایت مردم نسبت به امتیازات و تلاشهای تبلیغی و اقناعی حکومت چقدر است؟ به همین سیاق فعالان امر تبلیغ مذهبی نیز ناگزیر هستند که حدسی در مورد کشش باورپذیری مخاطب یا گروه مخاطب داشته باشند. چون منابع موجود برای انجام تبلیغ محدود است صرف کردن آن در مورد برخی بخش ها بهینه نیست زیرا این بخشها واکنش زیادی به این تبلیغات نشان نمی دهند. لذا بهتر است که منابع در جای دیگری صرف شوند. https://telegram.me/ali_sarzaeem