مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1048

تلگرام نوشته - 1048

2017-04-18

به نظر می رسید که چارچوب نظری پوپولیسم چارچوب مناسبی باشد که تا حد زیادی به عرضه یک چارچوب ساده، منسجم و قابل فهم برای تحلیل آن دوران کمک ‏کند. به همین دلیل کتاب با تبیین این مفهوم شروع می شود. سپس روایتی از زندگی و زمانه آقای احمدی نژاد و صعود او به کرسی ریاست جمهوری ارائه می‏شود. در ادامه مشی وی در اداره نهاد دولت، سیاست داخلی و سیاست خارجی تشریح شده و در فصل بعد به تفصیل به سیاستهای اقتصادی دور اول و پیامدهای آن پرداخته شده است. سپس مناظرات انتخابات 88 و اعتراضات سیاسی پس از آن مورد تحلیل قرار گرفته شده و نسبت آنها با اقدامات گذشته مورد کاوش قرار گرفته است. پس از آن سیاستهای اقتصادی در دوم ریاست جمهوری مورد تحلیل واقع شده و اثرات آن به تفصیل برشمرده شده است. در بخش نتیجه گیری تلاش شده تا پیامدهای اقدامات آن دوره برای آینده بیان گردد و درسهایی که حاکمیت، اصلاح طلبان، اصولگرایان و مردم می‏توانند از تجربه هشت سال 1384 تا 1392 بیاموزند یک یک ذکر گردیده است. در پیوست اول پوپولیسم در آمریکا و مشخصا پدیده ترامپ و در پیوست دوم پوپولیسم در ونزوئلا و پدیده هوگو چاوزز معرفی شده است. در پیوست سوم گزیده‏ای از سخنان جالب آقای احمدی نژاد آورده شده است. نکته مهم و قابل ذکر آنست که در انتهای هر فصل بخشهایی از سخنان آقای احمدی نژاد به عنوان شاهد مدعاهای موجود در متن آورده شده است. به احتمال زیاد اکثریت خوانندگان اقرار خواهند کرد که کتاب با هدف تخریب نوشته نشده و انگیزه اصلی روشنگری، آگاهی بخشی و ایجاد شناخت عمیق تر نسبت به مسائل سیاستگذاری و پیچیدگی های حکمرانی بوده است. یکی از نشانه های این مدعا نیز آنست که موارد درست و قابل دفاع در چارچوب تحلیلی کتاب به صراحت بیان شده و از آنها تمجید شده است. پیام اصلی کتاب آنست که مسئله جامعه ایران احمدی نژاد نیست بلکه احمدی نژادیسم است. تفکر و نگرشی که بر ذهن و ضمیر و عمل آقای احمدی نژاد حاکم بود در جای جای ذهن و ضمیر جامعه ما جای دارد و جامعه ایران تا اطلاع ثانوی با اشکال جدید و پیچیده تر پوپولیسم روبرو خواهد شد. امیدوارم که این کتاب به سهم خود به تعمیق شناخت عمومی از این پدیده پیچیده و مخرب برای توسعه ایران یاری رساند. https://telegram.me/ali_sarzaeem