مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1046

تلگرام نوشته - 1046

2017-04-18

تکذیبیه یکی از سایتها در یک اقدام تعجب آور تهمتی را متوجه اینجانب کرده که واقعا از آن سایت غیرمنتظره بوده است. ایشان اعلام کرده که کتاب پوپولیسم ایرانی نوشته اینجانب با سفارش تیم عملیات روانی دولت تالیف شده است. پاسخ روشن اینجانب این است که این حرف کاملا دروغ و عاری از حقیقت است. اینجانب سال 94 نسخه اولیه این کتاب را بدون اطلاع کسی تهیه کردم و تابستان 95 آن را نهایی کردم (بدون ارجاع به سخنرانی ها). در این فاصله کسی در جریان تالیف کتاب نبود و وقتی کار از دید خودم تکمیل شد به عده زیادی از دوستان آن را عرضه کردم تا مورد نقادی قرار گیرد. ای کاش یک نیم ورقی از کتاب می خواندند بعد حرفهای نادرست را شروع می کردند. در راستای توسعه عقلانیت و درس آموزی از تجربیات حکمرانی امیدوارم روزی بتوانم مشابه همین کتاب را برای دیگر دولتهای بعد از انقلاب تالیف کنم. باقی بقایتان.