مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1032

تلگرام نوشته - 1032

2017-04-15

برای فوعه و کفریا این روزها که از خبر انتشار قریب الوقوع کتاب «پوپولیسم ایرانی» خوشحال بودم منتظر خبر خوب دیگری بودم تا با شما در میان بگذارم و آن خبر مبادله نهایی اهالی محاصره شده فوعه و کفریاست. قبلا در مورد آنجا نوشته بودم https://t.me/ali_sarzaeem/450 مردمی که جرمشان شیعه بودن است و همین کافی بود تا نسبت به ظلمی که به آنها می شد بایکوت خبری صورت گیرد. دفعه قبل که قرار بود مبادله آنها صورت گیرد. قرار بود در ازای دادن آزادی خروج مسلحین و خانواده های آنها از محاصره حلب، تعدادی از مجروحان، بیماران، کهنسالان و زنان و مردان محاصره شده در فوعه و کفریا آزاد شوند. فشار جهانی شدیدی علیه سوریه و متحدان سوریه بود و همه جا از فاجعه حلب سخن گفته می شد و زیر این فشار مبادله نابرابر تایید شد. وقتی بیش از 5000 مسلح محاصره شده از حلب گریختند، کارشکنی در انتقال مردم فوعه و کفریا شروع شد. اتوبوسهایی که برای حمل آنها رفته بودند به آتش کشیده شد و برخی از رانندگان آن کشته شدند و مبادله یک جانبه فسخ شد. اینگونه کلاه بزرگی با همراهی نظام رسانه ای حاکم بر جهان بر سر سوریه و کشورهای متحد سوریه رفت. این بار دستگاه دیپلماسی ایران دیگر ترکیه را واسط قرار نداد و به جای آن قطر را میانجی کرد و قرار شد مردم فوعه و کفریا در ازای دادن اجازه خروج مسلحین محاصره در جاهای دیگر جابجا شوند و فقط برای اینکه این کار صورت گیرد قراردادی شبیه ترکمانچای بسته شد. مثلا در وهله اول 19 نفر از مسلحین که در تهاجم به این دو منطقه اسیر شده بودند با 16 نفر از این سمت که 6 نفر زن و 6 نفر آنها کودک بودند!!! معاوضه می شدند. اگرچه این معاوضه نابرابر بود ولی خارج شدن این مردم بی دفاع از محاصره به آن می ارزید. متنی را آماده کرده بودم تا به محض رسیدن مردم فوعه و کفریا به مناطق تحت سیطره دولت سوریه در کانال بگذارم و بگویم که بالاخره باری از قلب ما برداشته شد. اگرچه قرابت مذهبی انگیزه بیشتری ایجاد می کند ولی واقعا ابعاد انسانی مسئله بیش از هر چیز برایم مهم بود. در این احوال بود که خبری مثل صاعقه وارد شد. اتوبوسهای مردم فوعه و کفریا که 48 ساعت در آخرین گذرگاه مسلحین منتظر نگه داشته شده بودند و آب و غذا از آنها دریغ شده بود مورد حمله انتحاری شدیدی قرار گرفتند. آمارهای دقیق موجود نیست و گفته می شود که حداقل 60 کشته از این زنان و کودکان بی گناه برجا مانده و بیش از 120 نفر به عنوان زخمی به بیمارستانهای ترکیه منتقل شده اند. تصاویر این واقعه در کانال ممتاز تحولات جهان اسلام موجود است: https://t.me/iswnews/2265 با این فاجعه مسلحین مسئول اجرای توافق دست به کار شدند و بقیه ای که زنده مانده اند را به سرعت به مناطق تحت تسلط دولت سوریه فرستادند. نمی دانم از رسیدن آنها خوشحال باشم یا از این ظلم و این تبعیض فراگیر در جهان اندوهناک. هرچه هست دنیا عرصه به شدت نابرابری است هم در قدرت، هم در ثروت و هم پوشش خبری! https://telegram.me/ali_sarzaeem