مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1026

تلگرام نوشته - 1026

2017-04-13

اولین رئیس جمهور مدرن ایران برخی نظریه پردازان مدرنیته را حاکم شدن روابط قراردادی بین جامعه و دولت تعریف کرده اند یعنی آنچه که مبنای رابطه بین حاکم و مردم می شود نه ملاک های سنتی مثل پیوندهای خانوادگی است نه عواطف شخصی مثل کاریزمای فردی و محبت و نه حتی معیارهای ایدئولوژیک. حاکمان بر سر کار می آیند تا خدمات عمومی به مردم عرضه کنند و مردم در ازای این کار به آنها رای و امکانات می دهند. این رابطه مشابه رابطه ای است که ما با برق کار، لوله کش و نقاش خانه مان برقرار می کنیم. ما به این افراد پول می دهیم تا برق، لوله و کاغذ دیواری خانه را درست کنند و شخصیت فردی آنها مثل زیبا بودن، خوب و صالح بودن، خوش اخلاق یا بداخلاق بودن را چندان بها نمی دهیم. اگر آن کارها را نکنند ولو اینکه مجسمه اخلاق یا زیبایی باشند دیگر آنها را برای کارهای خانه صدا نخواهیم کرد. شاید آن فرد دوست ما شود اما دیگر تعمیر کار ما نخواهند بود. مسئولان پیشین جمهوری اسلامی همگی در یک ویژگی سهیم هستند و آن این است که هر کدام به دلایلی عده ای فدایی و هوادار پرشور دارند که شیفته شخصیت آنها هستند و این شیفتگی در حدی است که عملکرد آنها را ملاک قضاوت در مورد آن مسئول قرار نمی دهند بلکه برای توجیه شیفتگی خود پیوسته به ویژگی شخصیتی آنها استناد می کنند. یکی می گفت فلانی خیلی دوست داشتنی است پس کاری به عملکردش نداشته باشید آن دیگر می گفت که فلانی مورد تایید امام است پس نباید عملکرد او را زیر سوال برد. کس دیگری می گفت آن یکی نمادی از جنس مردم و ساده زیست است پس فارغ از عملکردش او را تایید کنید......... تنها رئیس جمهوری که در موردش اینگونه قضاوت نمی شود حسن روحانی است! حسن روحانی شیفته و فدایی ندارد بلکه طرفدار و پشتیبان دارد. طرفدارانی که ملاک طرفداری از او را نه ویژگیهای شخصی و شخصیتی بلکه عملکرد عمومی او می دانند. روحانی و تیم تبلیغاتی اش نیز نخواسته اند که از او بت سازی و کاریزماتراشی کننند بلکه خوشحالند که مردم چون او را در عمل و زندگی واقعی خود گامی به پیش می دانند تایید و هواداری می کنند. این نقطه ضعفی برای روحانی نیست که شیفتگان کور و کر ندارد بلکه نشان از زایش ایران مدرنی است که در آن سیاستمداران در جایگاه درست خود نشانده می شوند. زمانی استاد عزیزی می گفت که به یک آلمانی گفتم که فرقی میان ما و شما نیست چون شما هم انتخابات دارید و ما هم انتخابات داریم. او خنده ای کرد و گفت ولی یک تفاوت مهم میان انتخابات ما و شما هست و آن فرق این است که ما با انتخابات برای خود نوکر انتخاب می کنیم ولی شما آقا و سرور! به نظر می رسد که این فضا دیگر عوض شده است و ایران جدید و مدرنی متولد شده است که در آن نگرش مردم به حاکمان به معنی واقعی نگاه کارفرما و کارگزار است. ما و نسل ما که حاملان ایران مدرن هستیم دیگر عقد اخوت با هیچ سیاست مداری نبسته ایم و حمایت نامشروط از کسی نمی کنیم. تا وقتی سیاستمداری با عملکردش – و نه گفتار- در خدمت منافع واقعی مردم باشد از حمایت ما برخوردار خواهد شد. در چنین فضایی است که باید گفت روحانی اولین رئیس جمهور مدرن ایران است و عمکرد او را آنقدر مثبت می بینم که تداوم حضور او در جایگاه ریاست جمهوری را با تک رای خودم خواستار شوم. https://telegram.me/ali_sarzaeem