مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1018

تلگرام نوشته - 1018

2017-04-09

چندی پیش داشتم تلویزیون نگاه می‏کردم و دیدم مجری به هر بهانه یادی می‏کند از امام زمان، با خود گفتم اهل سنت، اقلیت‏های مذهبی و لامذهب‏ها چه رنجی می‏برند وقتی تلویزیون ملی را نگاه می‏کنند. بهتر نبود یکی دو شبکه داشتیم که مضامین مذهبی اکثریت جامعه در آن مطرح نمی‏شد تا آنها نیز از تلویزیون ملی بتوانند بدون دغدغه استفاده کنند؟ این کمترین شرط همزیستی مسالمت آمیز و همراه با احترام به اقشار دیگر است. در این فکرها بودم که گزارشات روزانه دوست خوبم آقای کاظمی از سفر به سیستان را می خواندم. متاسفانه دیدم گزارش کرده که در یک منطقه سنی نشین از بلندگو دعای توسل شیعیان پخش شده است. اینگونه می‏خواهیم وحدت ملی را حفظ کنیم؟ https://t.me/EghtesadZendegi/211 ای کاش این اشتباهات استثنایی باشند نه یک قاعده. آینده روشن ایران در گرو حرمت قائل شدن به باورهای اقشار مختلف این دیار است. https://telegram.me/ali_sarzaeem