مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 1001

تلگرام نوشته - 1001

2017-04-03

اولیای دین به ما گفته اند که در ماه های سال، سه ماه رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان متفاوت از بقیه هستند. برای ما که چشم دلمان بر روی عوالم غیب بسته است معنای این تفاوت قابل فهم نیست ولی هر چه هست دعاهای ماه رجب به لحاظ محتوا خیلی متفاوت از دیگر ادعیه هستند و آدمی احساس می کند که به نوعی متعالی تر از بقیه است. هر چقدر هم که آلوده باشیم این علو و برتری را حس می کنیم. آنقدر که به یاد می آورم در جایی خوانده بودم مرحوم شهید مطهری به دعای خاب الوافدون علی غیرک که از دعاهای دلنشین و شورانگیز این ماه است خیلی دلبستگی داشت و در نمازهایش آن را می خواند و اشک می ریخت. « نا امید شدند آنان که سراغ غیر تو رفتند و زیان کردند کسانی که به جز تو پرداختند و ضایع شدند آنانکه به درگاه غیر تو متوسل شدند... عطایت برای آرزومندان آماده است و روزی ات برای از تو روگردانها نیز گسترده است... شیوه تو احسان به بدکاران است.... خدایا مرا به راه راهیافتگان هدایت فرما و تلاش تلاشگران را روزی ام نما»