مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پکن نامه » پکن نامه 2- وضع موجود اقتصاد چین

پکن نامه 2- وضع موجود اقتصاد چین

2014-09-06

برخی تخمین ها می گوید که امسال اندازه اقتصاد چین از آمریکا بیشتر می شود (همان جی دی پی) اما برخی دیگر این را به سه سال دیگر احاله می دهند. در 1980 چین رتبه دوازدم دنیا را داشت و بعد از هند قرار داشت. امروزه اندازه اقتصاد چین 4.5 برابر اقتصاد هند است. درآمد سرانه چینی ها نزدیک به 7000 دلار است و هنوز یک کشور در حال توسعه به شمار می رود. متوسط رشد اقتصادی چین در سه دهه گذشته حدود 10 درصد است که یک نوع معجزه است و از همه کشورها بالاتر است. از تجربیات جهانی آموخته ایم که تجربه رشد اقتصادی بالا برای یک مقطع کوتاه ممکن است و حتی کشورهای آفریقایی نیز در مقاطعی اینگونه بوده اند اما استمرار آن کار پیچیده و دشواری است و منوط به بهبود پیوسته سیستم ها و سازکار اداره جامعه است. البته باید یادآور شد که همه رشد به رشد درآمد خانوار منتهی نمی شود بلکه بخش زیادی از درآمد صرف انباشت سرمایه می گردد. چین بزرگترین تجربه بشر در خارج کردن تعداد انبوهی از انسانها از فقر است (فقر زدایی). این رشد خیره کننده و موفقیت عالی بی هزینه نبوده است. رشد نابرابری (که بعدا خواهم نوشت)، آلودگی شدید محیط زیست، فساد مالی و رواج فرهنگ غربی (اگر آن را امری منفی بدانیم) هزینه­های این تحول بوده اند.