مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » یک جمله حکیمانه از خانم داوودی

یک جمله حکیمانه از خانم داوودی

2018-05-09

یک جمله خیلی درست که از خانم داوودی از کارشناسان عرصه سیاست پولی شنیدم: «کار کارشناس مبارزه است نه مسامحه. این آروم و آروم و به مرور یعنی هیچ وقت چون وضعیت اقتصاد این اجازه رو به ما نمیده»