مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » پیرامون غیبت فرمانده سپاه

پیرامون غیبت فرمانده سپاه

2018-05-09

آقای کوثری علت غیبت فرمانده سپاه در جلسه تحلیف را چنین عنوان کردند: «آقای جعفری فرمانده محترم کل سپاه در همایش فرماندهان بسیج استانی در مشهد هستند که متأسفانه به‌دلیل تأخیر در پرواز، موفق نشدند در مراسم تحلیف در تهران حضور داشته باشند. حضور در مراسم تحلیف در برنامه آقای جعفری بود».

واقعیت این است که در برنامه ریزی اگر عدم قطعیت ها لحاظ نشود، برنامه ریزی به شدت آسیب پذیر است. به همین دلیل آنالیز حساسیت در همه برنامه ریزیهای از جمله برنامه ریزی مالی توصیه می شود!