مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » نقش سیبیل در تحولات جهانی

نقش سیبیل در تحولات جهانی

2018-05-09

شخصی که در امور آمریکا متخصص است می‏گفت یکی از افراد پیشنهادی برای وزارت خارجه آمریکا جان بولتون است. بولتون از دشمنان قسم خورده ایران است. سالهاست که از لزوم بمباران ایران صحبت می کند و همواره گفته که راه حل بمب اتمی ایران بمباران است نه مذاکره و بسیار تلاش کرد که جرج بوش را به حمله به ایران قانع کند. خوشبختانه به دلیل ساده وی به این سمت گمارده نشد و آن این بود که ترامپ از سیبیلهایش خوشش نمی آمد! به همین سادگی! احتمالا با توجه به عدم ثبات شخصیت ترامپ و احتمال عزل سریع مسئولان برای بولتون هم صرف نمی کرده که برای خوشایند ترامپ سیبیلهایش را بزند.

واقعا نقش اتفاقات ساده و بزنگاه ها را تحولات تاریخی نمیتوان انکار کرد.