مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تغییر پول ملی

تغییر پول ملی

2018-05-09

تغییر پول ملی هیچ اثر مثبت یا منفی در اقتصاد ندارد. ریال یا تومان اسم است و تغییرات اسمی روی متغیرهای واقعی مثل تولید تاثیر ندارند. تنها استفاده از تومان برای انسانها راحت تر است زیرا محاسبات ذهنی بر اساس تومان است نه ریال. البته گذار از ریال به تومان می تواند کمی هزینه داشته باشد. مثلا سیستم های حسابداری کامپیوتری همگی نیز به اصلاح پیدا می کنند و سریهای زمانی باید مجددا اصلاح شوند که البته این هزینه ها ناچیز هستند. همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم گفتند این تغییر لزومی ندارد بلافاصله در اسکناسها منعکس شود زیرا اسکناسها به مرور زمان مستهلک می شوند و تنها کافی اسکناس های جدید با واحد پولی جدید باشند.

البته این تغییر کوچک می تواند بهانه ای در اختیار مخالفان قرار دهد که دولت اصلاحات واقعی را کنار گذاشته و به اصلاحات اسمی و شکلی پرداخته است ولی کلاً به نظرم این کار باید یک بار انجام شود و دیگر این دوگانگی ریال-تومان رخت بربندد

نکته آخر اینکه این قضیه ربطی به حذف صفر ندارد. در حذف صفر، اسم واحد پولی ثابت باقی می ماند ولی اینجا همزمان با حذف یک صفر نام واحد پولی نیز تغییر می کند.