مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » اتوبان آیه الله (!) هاشمی رفسنجانی

اتوبان آیه الله (!) هاشمی رفسنجانی

2018-05-09

چرا به آقای هاشمی آیه الله می گویند در حالیکه حجه الاسلام بوده است؟ آیا درست است که نمادها را به این راحتی تخریب کنیم؟ همانطور که استفاده نادرست از عنوان دکتر مذموم است استفاده نادرست از عنوان آیه الله به جای حجه الاسلام هم مذموم است. بالاخره در نظام حوزوی هم مراتب علمی تعریف شده است و آقای هاشمی یک فرد سیاسی بود نه یک فرد علمی. نوشته هایش هم نوشته های علمی و ماندگار به حساب نمی آیند بلکه نوشته های روشنفکری هستند که مدت زمانی کوتاه اهمیت داشتند و خوانده می شدند. استفاده بی مبالات از تعبیر آیه الله ظلم به کسانی است که عمر خود را وقف تحصیل در حوزه های علمیه و فقه و اصول کرده اند است. متاسفانه سیاست در ایران نه تنها القاب دانشگاهی را به تخریب کرد بلکه سلسله مراتب حوزه نیز آسیب دید. اینبار البته طرفداران اصلاح طلب آقای هاشمی مقصرند. باید گفت تاسف!