در این دوره مفاهیم اصلی مدیریت مالی همراه با مثال های عددی در فرمت اکسل آموزش داده می شود

جمع اعداد را وارد کنید

14 + 2 =

در این دوره مفاهیم اساسی مشتقات مالی و اوراق قرضه تدریس می شود و تلاش می شود تا کاربردهای آن برای کارشناسان سازمان ها روشن گردد

جمع اعداد را وارد کنید

6 + 6 =

در این دوره مفاهیم اقتصاد خرد به شکل کاربردی همراه با مثالهای مختلف از حوزه های مختلف مثل اقتصاد بهداشت، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد جرم و جنایت، اقتصاد خانواده و ... بدور از فرمولها و ریاضیات مربوطه تدریس می شود و صرفا تلاش می شود تا مفاهیم اساسی برای تحلیل های اقتصادی به شرکت کنندگان منتقل شود.

 

جمع اعداد را وارد کنید

9 + 4 =

در این دوره مفاهیم اساسی اقتصاد کلان به شکل کاربردی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود و تلاش می شود حتی المقدور از فرمولها و نمودارهای متعارف در دوره های دانشگاهی احتراز شود. این دوره در سه نوبت در دوره های تمدید گواهینامه در مرکز مالی شریف تدریس شده است

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 7 =