مقاله پیوست حاوی دیدگاه های من پیرامون انتخاب رشته اقتصاد است که در سایت رستاک منتشر شد.

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 19 =
Attachments:
Download this file (انتخاب رشته اقتصاد.doc)انتخاب رشته اقتصاد[ ]53 kB