مقاله پیوست تلاشی است برای ایضاح مفهوم تحصیلات تکمیلی و دلالت های آن

Attachments:
Download this file (معناي تحصيلات عالي.doc)معنای تحصیلات عالی[ ]40 kB

جمع اعداد را وارد کنید

18 + 9 =

مقاله پیوست خلاصه اینجانب است از کتاب آلبرتو آلسینا پیرامون تفاوت ماهیت دولت در آمریکا و اروپا

جمع اعداد را وارد کنید

20 + 14 =

مقاله پیوست حاوی تبیینی برای چرایی نگرش منفی اقتصاددانان به اقتصاد بازار است.

جمع اعداد را وارد کنید

3 + 10 =

مقاله پیوست حاوی دیدگاه های من پیرامون انتخاب رشته اقتصاد است که در سایت رستاک منتشر شد.

Attachments:
Download this file (انتخاب رشته اقتصاد.doc)انتخاب رشته اقتصاد[ ]53 kB

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 15 =

مقاله پیوست خلاصه ساده سازی شده از یک مقاله نسبتا فنی است که توسط عجم اوغلو و یک اقتصاددان جوان روس پیرامون زیرآب زنی در سیاست نوشته شده است.

Attachments:
Download this file (توطئه و زیرآب زنی در سیاست.doc)زیرآب زنی در سیاست[ ]41 kB

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 10 =

این مطلب خلاصه ای است از سخنرانی استاد اقتصاد خرد در دانشگاه وست اونتاریوی کانادا پیرامون خواستگاری. پس از انتشار شاهد واکنش های خصمانه ای بودم

جمع اعداد را وارد کنید

5 + 18 =

این مطلب درآمدی است به حوزه اقتصاد منازعات که در حوالی سالهای 1388 در سایت رستاک منتشر شد

Attachments:
Download this file (اقتصاد منازعات.doc)اقتصاد منازعات[ ]50 kB

جمع اعداد را وارد کنید

11 + 5 =

مطلب پیوست ترجمه سخنرانی رابرت بارو استاد ممتاز دانشگاه هارواد پیرامون رابطه دین و عملکرد اقتصادی است که در حوالی سالهای 1385 در سایت رستاک منتشر کردم

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 20 =