برای امور مربوط به آموزش، پایان نامه و فعالیت های علمی با این ایمیل تماس بگیرید: Asz9025@gmail.com
لطفا subject ایمیل را طوری تنظیم کنید که گویای محتوای ایمیل باشد. دانشجویان موظف هستند تا بر اساس استانداردی که سر کلاس عنوان شده تماس بگیرند. در غیراین صورت تعهدی به پاسخ گویی وجود نخواهد داشت.
برای امور مرتبط با فعالیت های ژورنالیستی، اجتماعی و مالی با این ایمیل تماس بگیرید: ali_sarzaeem@yahoo.com
شما می توانید از طریق فیس بوک و linkedin نیز با من همراه باشید: https://www.facebook.com/ali.sarzaeem