پول خود را کجا ببریم؟ ارز، سکه، مسکن یا بازار بورس یا اصلا بدون دردسر آن را در بانک بگذاریم. اینها سوالاتی است که همه از خود می پرسند. کسانی که پس انداز خرد دارند معمولا ریسک پذیری کمی دارند و پس انداز بانک را ترجیح می دهند اما وقتی مقدار پس انداز کمی زیاد شود، تفاوت بازدهی این سرمایه گذاریها عدد قابل توجهی خواهد شد و یافتن پاسخ فکر شده و کارشناسی برای این سوالات اهمیت بسزایی می یابد. به عنوان کسی که سالها در کار تحلیل اقتصاد ایران بوده و دو سالی در بازار سرمایه فعالیت دارم می توانم شما را در تصمیم گیری در این زمینه یاری کنم. اینکار از طریق مشاوره های خصوصی و یا مشاوره های جمعی در شرکت ها امکان پذیر است.

تا کنون در سه همایش فرصت های سرمایه گذاری مختلف (مرکز مالی شریف در اردیبهشت 92 و اردیبهشت 93 و اقتصاد آنلاین بهمن 1392) به عنوان تحلیل گر پیرامون سرمایه گذاری ارائه داشته ام و به شرکت های سرمایه گذاری رایان و همچنین شرکت بازرگانی راه آینده مشاوره سرمایه گذاری عرضه کرده ام. 

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 8 =