جمع اعداد را وارد کنید

9 + 10 =
نظرات:

علیدادی

کتاب خوبی است ولی اقتصادی نیست.شما در این کتاب از هر دری سخنی گفته اید.


راميار فرزان

جرو زيباترين كتابهايي است كه خوانده أم- از جمله كتاب هايي است كه إنسان را تا آخر با خود همراه ميكنند و علاوه بر آموزش مفاهيم پو پوليسم به زبان شيوا وساده به دور از تعصبات اجتماعي و سياسي شرايط حاكم بر جامعه إيراني را شرح ميدهد. بسيار زيبا و ستودني. به اينگونه كتاب ها براي آگاهي جامعه بسيار نيازمنديم