جمع اعداد را وارد کنید

10 + 15 =
نظرات:

حمید گرجی

جناب دکتر سر زعیم
باسلام
کتاب ایده‌های جذاب در گفت‌وگو با بزرگان اقتصادی و مالی
را از کجا می توان تهیه نمود
با تشکر


اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد، در دست انتشار (به همراه دکتر جبل عاملی)

 

جمع اعداد را وارد کنید

15 + 1 =

تبین رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس، 1392، (به همراه آقای سعید شجاعی)

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 8 =

اقتصاد بانکداری، انتشارات آریاناقلم، 1392

جمع اعداد را وارد کنید

20 + 20 =

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، انتشارات کویر، 1390، (به همراه دکتر خیرخواهان) (لینک خرید اینترنتی کتاب از فروشگاه مجازی شهر کتاب)

 

جمع اعداد را وارد کنید

13 + 7 =

مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 17 =