حدس من اين است كه جايزه نوبل اقتصاد امسال به كساني كه در عرصه رشد كار كرده اند تعلق مي گيرد. در اين دسته فيليپ اگيون- رومر-بارو- گروسمن و هلپمن بخت بيشتري دارند.

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 17 =