اگر كامتان با نوشته قبلي تلخ شد این شعر را هم از آقای بیبانکی در رابطه با انتخابات شورای شهر بخوانید تا شيرين شود. در تبلیغات یکی از نامزدهای انتخاباتی شورای شهر این جملات را دیدم : حل مشکل ازدواج ریشه کن کردن اعتیاد ساختن باغ وحش ارزان کردن مسکن... دستمایه ابیات زیر را مدیون ایشان هستم....و به او رای خواهم داد! ممنون از ناقد عزيزي كه اين شعر را فرستادند گر به شورا راه یابد پای من

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 10 =