عباس عبدی اخیرا در مصاحبه خود اظهار کرده که قبلا گفتم این حساب ذخیره ارزی انبار مهماتی است که محافظه کاران علیه اصلاح طلبی استفاده خواهند کرد. راست می گوید هنگام تصویب حساب ذخیره ارزی او و کثیری از سیاسیون با همین منطق با آن مخالفت می کردند اما برای من عجیب اینجاست که در همان دوران دکتر نیلی یک سخنرانی در جبهه مشارکت داشت که نوار آن را شنیدم. در آن جلسه عبدی همین حرف را زد و جوابی حکیمانه از دکتر نیلی شنید ولی ظاهرا جواب را جدی نگرفت و به آن توجه لازم نکرد. جواب دکتر نیلی این بود: "شما نگران این ده میلیارد دلاری هستید که در حساب ذخیره ارزی است که مبادا توسط حکومت علیه مردم و اصلاح طلبی بکار گرفته شود چرا نگران دهها میلیارد دلاری نیستید که در بخش های دولتی و شرکت های دولتی قرار دارد؟ چرا از خصوصی سازی دفاع نمی کنید تا این ابزار قوی در اختيار مردم قرار گيرد؟" (قریب به مضمون، طبیعتا عین کلمات که یادم نمانده)

جمع اعداد را وارد کنید

1 + 13 =