یکی از مسائلی که هر پدر و مادری از همان سنین یک سالگی فرزند با آن روبرو هستند، این است که چگونه در برابر خواسته های نادرست کودک ایستادگی کنند. اگر کودک شما مثل نوگل من شیطان، بازیگوش و البته سرسخت است مشکل مضاعف است. تسلیم مدام طبعا مطلوب نیست و مقاومت هم به ناراحتی او می انجامد. همسرم این راه را نشان داد که در این مواقع باید حواس کودک را پرت کرد. این کار مثلا از طریق به هوا انداختن، کنار پنجره رفتن و سراغ گربه ها را گرفتن، گوشی اف اف را برداشتن و ... میسر می شود. چندی پیش شنیدم یک کتاب خوب بنام چگونه به فرزندانمان نه بگوییم ترجمه شده است. باید خواندنی باشد. موضوع که خیلی مهم است. اگر خواندم برایتان هم تعریف می کنم.

جمع اعداد را وارد کنید

7 + 5 =