قرار من با خوانندگان به طور مرتب روزهاي شنبه مطلب جديد مي نويسم اگر حال داشتم و فرصت كردم در اواسط هفته شايد مطلب جديد بگذارم

جمع اعداد را وارد کنید

12 + 10 =