عزيزي مي گفت: اگر زنها نيز كچل مي شدند تا الان داروي علاج آن پيدا شده بود. اين جمله بر اساس فهم درستي از اقتصاد علم و معرفت بيان شده است.

جمع اعداد را وارد کنید

8 + 1 =