کتاب پوپولیسم نوشته پل تاگارت بخشی از مجموعه‏ای است که توسط انتشارات آشیان در مورد معرفی مفاهیم سیاسی معاصر منتشر شده است. در زندگی امروزه ما مفاهیم زیادی وجود دارد که شاید ما درک درستی از آن نداشته باشیم ولی آنها رابه کرات استفاده می‏کنیم. به عنوان مثال بسیاری از ما کلمه شهروندی، فدرالیسم، ایدئولوژی، فمینیسم، دمکراسی و مدرنیته را به کار می‏گیریم بدون اینکه درک درستی از آن داشته باشیم. این مجموعه کتاب که با هدف ایضاح مفهومی این تعابیر منتشر شده است. در طراحی این مجموعه این هدفگیری وجود داشته که کتابها خیلی مفصل و ضخیم نباشند تا احتمال خوانده شدن آن افزایش یابد. لذا مختصر بودن یکی از مهمترین مزایای این دوره از جمله کتاب پوپولیسم است.

مفهوم پوپولیسم نیز از قاعده گفته شده مستثنی نیست و به رغم کاربرد زیاد آن توسط نخبگان، مطبوعات و روشنفکران، بسیاری از مردم درک درستی از آن ندارند. کتاب پوپولیسم تلاشی است برای روشن کردن این مفهوم به زبان ساده. کتاب از دو بخش تشکیل شده است: در ابتدا بعد از مقدمه تعریف‏های مختلف پوپولیسم عرضه شده و خواننده با برداشت‏های مختلف از این واژه آشنا می‏گردد. در بخش اول مروری تاریخی نسبت به بروز پوپولیسم در کشورهای مختلف عرضه می‏شود. تجربه بروز پوپولیسم در آمریکا، کانادا، آمریکای لاتین و روسیه محتوای اصلی بخش اول را تشکیل می‏دهد. اهمیت این بخش در آن است که خواننده در می‏یابد که پدیده پوپولیسم منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در کشورهای توسعه‏یافته نیز بروز دارد و اتفاقاً شروع این پدیده از آن کشورها بوده است. با توجه به اینکه اصل کتاب خطاب به خواننده غربی نوشته شده است، مثالها همه مرتبط با تجربه کشورهای غربی با پدیده پوپولیسم است.

در بخش دوم ویژگی های پوپولیسم احصا شده است. نویسنده به شکل نسبتاً خوب و موفقی تلاش کرده ویژگی‏های عمومی پوپولیست‏ها را شناسایی کرده و یک نظم مفهومی و یک ارتباط منطقی میان آنها برقرار نماید. شاید بهتر بود که نویسنده این بخش را قبل از بخش مرور تجارب تاریخی قرار می‏داد چرا که به نوعی تکمیل کننده توضیحات مقدماتی نویسنده در تعریف پوپولیسم است.

حسن کتاب سادگی مفاهیم و ترجمه بسیار خوب آنست اما عیب کتاب را نیز می‏توان همین دانست که برای مخاطب غربی نوشته شده و شاید خواننده ایرانی نتواند با همه مثالهای تاریخی آن ارتباط برقرار کند. در مجموع باید گفت که انتشار این کتاب گامی ارزنده در تکمیل فهم عمومی از مفاهیم دنیای سیاست بوده و خواندن کتاب برای کسانی که علاقه‏مند هستند تا درک دقیق‏تری از مفاهیم دنیای مدرن داشته باشند مفید خواهد بود.

منتشره در صفحه کتاب سایت الف، 21 مرداد 1395 

جمع اعداد را وارد کنید

17 + 3 =