در این دوره مفاهیم اساسی مشتقات مالی و اوراق قرضه تدریس می شود و تلاش می شود تا کاربردهای آن برای کارشناسان سازمان ها روشن گردد

در این دوره مفاهیم اقتصاد خرد به شکل کاربردی همراه با مثالهای مختلف از حوزه های مختلف مثل اقتصاد بهداشت، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد جرم و جنایت، اقتصاد خانواده و ... بدور از فرمولها و ریاضیات مربوطه تدریس می شود و صرفا تلاش می شود تا مفاهیم اساسی برای تحلیل های اقتصادی به شرکت کنندگان منتقل شود.

 

در این دوره مفاهیم اساسی اقتصاد کلان به شکل کاربردی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود و تلاش می شود حتی المقدور از فرمولها و نمودارهای متعارف در دوره های دانشگاهی احتراز شود. این دوره در سه نوبت در دوره های تمدید گواهینامه در مرکز مالی شریف تدریس شده است

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Sسیلابس اقتصاد ایران[ ]0 kB