در این دوره مفاهیم اصلی مدیریت مالی همراه با مثال های عددی در فرمت اکسل آموزش داده می شود

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 8 =

در این دوره مفاهیم اساسی مشتقات مالی و اوراق قرضه تدریس می شود و تلاش می شود تا کاربردهای آن برای کارشناسان سازمان ها روشن گردد

جمع اعداد را وارد کنید

19 + 17 =

در این دوره مفاهیم اقتصاد خرد به شکل کاربردی همراه با مثالهای مختلف از حوزه های مختلف مثل اقتصاد بهداشت، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد جرم و جنایت، اقتصاد خانواده و ... بدور از فرمولها و ریاضیات مربوطه تدریس می شود و صرفا تلاش می شود تا مفاهیم اساسی برای تحلیل های اقتصادی به شرکت کنندگان منتقل شود.

 

جمع اعداد را وارد کنید

14 + 13 =

در این دوره مفاهیم اساسی اقتصاد کلان به شکل کاربردی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود و تلاش می شود حتی المقدور از فرمولها و نمودارهای متعارف در دوره های دانشگاهی احتراز شود. این دوره در سه نوبت در دوره های تمدید گواهینامه در مرکز مالی شریف تدریس شده است

جمع اعداد را وارد کنید

4 + 10 =