فرق یک فیلسوف با سیاستمدار در این است که فیلسوف در اظهار حقیقت محدودیت زمانی و مکانی را به رسمیت نمی‌شناسد و برای او صرف بیان حق اولویت دارد اما یک سیاست مدار کسی است که حرف حق را تنها در زمان درست و مکان مناسب مطرح می کند. جامعه هم به فیلسوفان احتیاج دارد و هم به سیاستمداران ولی گذران زندگی روزمره به دست سیاست مداران سپرده می شود و تنها جهت گیریهای بلندمدت به فیلسوفان واگذار می شود. سیاستگذاری اقتصادی نیز وجه تشابه زیادی با سیاستمداری دارد به این معنی که اعمال سیاستهای اقتصادی درست منوط به تحقق شرایط زمانی و مکانی مناسب است. اعمال یک سیاست درست در زمان نامناسب به شکست آن سیاست منجر می شود. نمونه روشن آن یکسان سازی نرخ ارز است. ایران در سال 1373 تلاش کرد که نرخ ارز را یکسان سازی کند اما چون این اقدام در زمان نامناسبی صورت گرفت و اجرای تک

از زمان ظهور داعش، شاهد انتشار فیلم‏های هولناکی از کشتن انسانهای اسیر به دست داعش هستیم. سربریدن، سوزاندن، اعدام‏های دسته جمعی، مثله کردن و مسائلی از این دست آنقدر زیاد شده که به وجود آنها عادت کرده ایم و دیگر انتشار این فیلم‏ها ارزش خبری خود را از دست داده‏اند. شاید این سوال به ذهن شما رسیده باشد که چرا گروه داعش چنین اقداماتی می‏کنند؟ احتمالا اولین پاسخی که به ذهن شما رسیده این است که داعشی‏ها وحشی و درنده خو هستند و انجام چنین اقداماتی لذت می‏برند و عطش کثیف روانی خود را سیراب می‏کنند. این البته یک پاسخ دم دست است اما می‏تواند همه جواب نباشد. کسانی که انسانهایی عمیق‏تر هستند تحلیل عمیق‏تری عرضه می‏کنند. آنها می‏گویند انتشار این فیلم‏ها به داعش کمک می‏‏کند رعب را در دل مخاطبان و دشمنان‏شان بیاندازند و این امر به آنها کمک می‏کند تا فتوحات

اگر شروع دولت آقای احمدی نژاد و شروع دولت آقای روحانی را با هم مقایسه کنیم به یک تفاوت مهم بر می‌خوریم. در هنگام شروع به کار دولت آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت همراه با دولت همه بدبختی‌های موجود در اقتصاد و کشور را متوجه نظام کارشناسی می‌نمود و عله العلل عقب ماندگی را غرب‌گرا بودن و دانش غربی نظام کارشناسی عنوان می‌کرد و بازگشت به علوم انسانی اسلامی را راه حل مشکلات قلمداد می‌کرد. با همین دستاویز تصفیه‌های شدیدی در ادارات دولتی انجام شد و افراد خاصی را از برخی نهادها برکنار کردند و افراد دیگری را به استخدام دولت درآوردند و تلاش زیادی صورت گرفت تا حتی المقدور بدنه کارشناسی دولت از افرادی با گرایش علوم انسانی اسلامی آکنده شود. در سطح دانش به علم اقتصاد و در سطح کارشناسی دیپلمات‌های وزارت خارجه در کانون حملات قرار داشتند.