; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه-ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی

ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی

نظرات :

حمید گرجی :


جناب دکتر سر زعیم
باسلام
کتاب ایده‌های جذاب در گفت‌وگو با بزرگان اقتصادی و مالی
را از کجا می توان تهیه نمود
با تشکر