; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه-ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، انتشارات کویر، 1390، (به همراه دکتر خیرخواهان) (لینک خرید اینترنتی کتاب از فروشگاه مجازی شهر کتاب)