; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های ترجمه-اقتصاد بانکداری
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » اقتصاد بانکداری

اقتصاد بانکداری

اقتصاد بانکداری، انتشارات آریاناقلم، 1392