; وبسایت شخصی علی سرزعیم - مقالات ترجمه-آزادسازی تجاری و رشد
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » آزادسازی تجاری و رشد

آزادسازی تجاری و رشد

مقاله ای خواندنی از خانم آن او کروگر در تاریخ 16 و 17 خرداد 1386 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.