; وبسایت شخصی علی سرزعیم - پیرامون ادامه تحصیل-فرصت های تحصیل در رشته های علوم اجتماعی
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پیرامون ادامه تحصیل » فرصت های تحصیل در رشته های علوم اجتماعی

فرصت های تحصیل در رشته های علوم اجتماعی

امسال نیز مثل هر سال مدرسه عالی علوم اجتماعی دانشگاه میلان در رشته های جامعه شناسیٰ‌علوم سیاسی مدیریت و مطالعه نیروی کار دانشجوی دکترا همراه با بورس تحصیلی می پذیرد. بازهم مثل سالهای قبل تعدادی سهمیه برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته شده است. مهلت ارسال مدارک آخر آگوست یعنی آخر ماه رمضان است. مزیت امسال این است که اکثر مدارک را می شود از طریق ایمیل ارسال کرد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را نگاه کنید: جست‌وجو صفحه‌ها

بایگانی