; وبسایت شخصی علی سرزعیم - پیرامون ادامه تحصیل-فرصت های تحصیل در رشته اقتصاد در ایتالیا
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پیرامون ادامه تحصیل » فرصت های تحصیل در رشته اقتصاد در ایتالیا

فرصت های تحصیل در رشته اقتصاد در ایتالیا

از امسال دانشگاه میلان با چند دانشگاه دیگر در شمال ایتالیا مشترکا برنامه دکترا ارائه می کنند. به این ترتیب امکانات این دانشگاه ها رویهم ریخته می شود و برای دانشجویان جدید فرصت های بیشتری فراهم می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا نگاه کنید. این زمان معمولا زمانی است که برای رشته دکترا اقتصادی مدارک می پذیرند: دانشگاه کاتولیک میلان هم اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری اقتصاد (همراه با بورس) منتشر کرده است: یک برنامه دکترای اقتصاد بخش عمومی هم در دانشگاه کاتولیک ارائه می شود که آنها هم جداگانه بورس می دهند و دانشجو می پذیرند. برای اطلاع بیشتر به اینجا نگاه کنید: