; وبسایت شخصی علی سرزعیم - پیرامون ادامه تحصیل-مرکزی برای کمک به انتشار مقاله و مدارک اپلای
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » پیرامون ادامه تحصیل » مرکزی برای کمک به انتشار مقاله و مدارک اپلای

مرکزی برای کمک به انتشار مقاله و مدارک اپلای

دوستان ما مرکزی را راه انداخته اند تا به ایرانی ها کمک کند مدارک خود را برای اپلای به شکل مناسبی تهیه کنند، SOP را اصلاح کنند و حتی مقالات آنها را برای درج در ژورنال های آکادمیک اصلاح نمایند. مشکل خیلی ها این است که به درستی نمی دانند چطور SOP بنویسند و یا مدارک اپلای را آماده کنند و به همین دلیل به رغم شایستگی علمی به سادگی رد می شوند. این مرکز می تواند این خلا را جبران کند. لینک آن این است :