; وبسایت شخصی علی سرزعیم - کتاب های تالیفی-تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)
مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های تالیفی » تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)

تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)

تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)، نشر اندیشه، 1389

نظرات :

محمودقزوینی :


سلام خسته نباشید ، کتاب اقتصاد برای همه در بازار گیر نمی آید ، جایی سراغ دارید ،بخرم . متشکرم